Specialisaties

Loopbaancoaching & studieloopbaancoaching

Loopbaancoaching is een gespecialiseerde vorm van coaching. Bij loopbaancoaching wordt doorgaans een bredere scoop gekozen. Het hoofd en het hart, ratio én intuitie. Niet alleen het werk van de afgelopen drie jaar, maar de levensloop wordt meegenomen. In het verslag van de hele 'levensreis' blijkt zeer veel verborgen te zitten aan kwaliteiten, maar ook vroege signalen van ontsporing.

Vaak zijn mensen zich niet (meer) bewust, wat ze aan talenten en mogelijkheden al in huis hebben. Het gaat er dan om deze unieke kwaliteiten en vaardigheden als het ware te 'oogsten'. Dit gebeurt door huiswerkopdrachten. Gewerkt wordt met een diversiteit aan oefeningen en online assessement- en loopbaaninstrumenten.

Er zijn diverse fasen te onderscheiden; de intakefase, de zelfonderzoeksfase en visieontwikkeling die leiden tot een persoonsprofiel, om vervolgens te werken aan een zoekprofiel (soort werkomgeving, soort taken, soort functie), om vervolgens te gaan netwerken en solliciteren. 

Studieloopbaancoaching is een vergelijkbaar met loopbaancoaching. Alleen is de geschiedenis van de betreffende persoon korter waardoor de levensgeschiedenis meer secuur dient te worden bestudeert en aangevoelt. 

 

Omgaan met meerstemmigheid in jezelf (coaching) 

Mensen zitten doorgaans ingewikkeld in elkaar. In de literatuur wordt dit wel meerstemmigheid genoemd (Berne, Huberts, Verhofstadt, Kohlrieser, Stone). We kunnen makkelijk in 'gijzeling' worden genomen door onze stresspatronen, onze indringende gedachten etc. Bij een groep samenwerkende mensen speeltt ook een dergelijke meerstemmigheid. In 'ons zelf' zijn we het al vaak niet met 'onszelf' eens, ik ga sporten versus ik heb een goede reden het niet te doen.

Bij patronen waar je steeds weer tegen aan loopt, en waar je naar wilt kijken, is het doorgaans goed te werken aan veiligheid en een liefdevolle bedding. Vanuit veiligheid - die je kan leren vinden in jezelf - kan heling worden opgestart. Het menselijk lichaam en geest zijn tot veel meer in staat dan je zou denken. Methoden als transactionele analyse, strategisch coachen, mentaliserend coachen, systemisch werk, logosynthese, Heartfulness,  ademtherapie, psychodrama en (CRM) traumatherapie staan mij onder andere ter beschikking. Waarschijnlijk zegt het je niet veel, maar het noemen van de methoden doe ik om aan geven dat je in goede geschoolde handen bent. Overigens kan het zijn dat in de intake blijkt, of later in het proces, dat (voor onderdelen) doorverwijzing gewenst is naar andere professionals. 

Teambegeleidingen (omgaan met meerstemmigheid in de groep) Kleurmerk Ontwikkelgericht Teambegeleidet

Groepen bestaan uit een diversiteit aan personen die ieder voor zich al meerstemmig zijn. De meerstemmigheid van een groep is dus makkelijk erg groot. Om meerstemmigheid te erkennen en toch te werken aan een gemeenschappelijk bepaald doel vraagt stuurmansschap. Een externe begeleider kan een groep helpen in de complexiteit van samenwerkende mensen, in een vaak complexe omgeving, een koers te zetten en de goede doelen te bereiken. Goed samenwerken is een kunst en kent ook bepaalde wetmatigheden. Het werken met een specifieke methodiek, zoals de Ontwikkelingsgerichte methodiek van Rudy Vandamme, is dan een zegen. 

 

Fundamentele aanpak van (dys)stress

Stress op zich zelf is gewoon. Stress die tot klachten leidt wordt ook wel dystress genoemd om aan te geven dat deze niet goed is. Wanneer een menselijk systeem - door wat voor redenen ook - opgebrand is geraakt, is het hormoonsysteem fors in de war geraakt. Met een enorme reeks van mogelijke klachten ten gevolg. Vaak is opgebrand raken (burnout) een geleidelijk proces, soms houdt het lichaam en de geest er plots mee op. Beide soorten burnout vragen een andere aanpak. Net zoals mannen en vrouwen ook een ander aanpak vergen.

Samen met Cees van Elst, is 'Heartfulness' in 2008 ontwikkeld. Een programma dat zich richt op het weer op orde krijgen van:

Het programma is beproeft voor groepen en wordt nog steeds gegeven in Utrecht , hogeschool Utrecht. Bij groepen van 8-14 mensen kan een nieuwe groep van start gaan. Er wordt gebruik gemaakt van het meten van de hartritme variatietijden (HRV), om dystress proces te kunnen volgen (neemt de dystress toe, af of blijft het gelijk). De ervaring is dat de HRV waarden sterk verbeteren.

Ook is een individueel programma van16 weken mogelijk. Bij het programma hoort een uitgebreide intake. Waarom een uitgebreide intake? Omdat het belangrijk is te weten wat er precies aan de hand is. We werken met diverse meetbare indicatoren om te weten waar iemand nu staat en welke verbeteringen er zijn opgetreden na het programma. Voor de beginmeting kan je denken aan: klachtenlijsten, hartslag en ademhaling in rust, conditie- en herstelvermogen door rust en inspanningsmeting (op fietsergometer) en een inschatting van de zelfregie. Het programma richt zich sterk op het weer in handen nemen van het stuur in het leven (regie). Ook hierbij is het beeld van de loods helpend. Eerst zal de begeleiding sturend en structurerend zijn, daarna neemt de coachee steeds meer het heft in handen. 

 

Traumatherapie

 Het kan zijn dat patronen of gedachten of bepaalde handelingen zo hardnekkig zijn, dat je misschien niet snapt hoe zaken bij je werken, maar wel dat je er veel last van hebt. Vooral omdat sommige van je reacties je 'vreemd' voorkomen. Wat maakt dat je zó boos, of zó verdrietig wordt, of je zó eenzaam voelt (na een bepaalde gebeurtenis). Of hoe doe je het dat je net iets zegt of doet, wat echt heel onhandig is voor jezelf of een ander. Het kan dan zijn dat er een pijnlijke gebeurtenis, die eigenlijk zó pijnlijk was dat je 'systeem', het heeft verstopt of afgesplitst. Door vermijding kom je niet snel bij de akelige gevoelens of gedachten, maar soms is het er toch. Eigenlijk weet men (Pierre Janet, 1934, Bessl van der Kolk, 2017) al lang dat het slimmer is dergelijke nare gebeurtenissen onder ogen te zien. Omdat dat nu juist zo moeilijk is, heeft men allerlei methoden bedacht om de persoon met een trauma weerbaarder te maken, meer steun te geven en te bouwen aan een situatie dat de persoon met de gevolgen van een traumatische gebeurtenis op een gegeven moment het met de begeleider aan durft 'dat wat niet had mogen gebeuren en toch is gebeurt, of dat wat had moeten gebeuren maar niet is gebeurt' te beleven en het er mee uit te houden in de geborgenheid van de oefeningen van de periode daarvoor. De methode CRM (Comprehensive Resource Model) wordt gehanteerd. De ontwikkelaar is Lisa Schwartz.

 

 

Loods Loopbaan advies